Over Lilian van der Poel

In 2011, toen ik mijn eindproduct voor Novilo mocht verdedigen, koos ik als onderwerp ‘baby’s en peuters’.

Ik had er twee belangrijke redenen voor: ten eerste realiseerde ik me dat er voor basisschoolkinderen al veel hulp was, of onderweg was. De tweede reden lag heel dicht bij mijn hart: een van mijn eigen kinderen was op de peuterspeelzaal gestart met onderpresteren. Een proces wat we pas na 10 jaar, na een heleboel ingrepen, hebben kunnen kantelen naar in ieder geval deels weer laten zien wie je bent. Ze bleek in een groep te zitten met kinderen die geen voorsprong hadden en zij had geen goed beeld meer van de wereld, zo bleek later. Doordat zij zo anders was dan die andere kinderen voelde ze zich niet thuis, niet begrepen, niet herkend en niet erkend. Ik, een jonge moeder zonder ervaring op dat gebied, wist niet wat ik ermee aan moest en dwong haar te blijven. Daar heb ik achteraf flink spijt van gehad. Tegelijk heeft het me geholpen in het vinden van mijn eigen weg: baby’s, peuters en kleuters.

Door deze ervaring met mijn dochter begreep ik, pas veel later, toen we hoorden dat ze een hoog IQ heeft, dat kinderen met een voorsprong het al veel jonger doorhebben dat ze ‘anders’ zijn dan de meeste andere kinderen. Dat ‘anders zijn’ heeft weer effect op het zelfbeeld, op het zelfvertrouwen en op de sociale ontwikkeling. Mijn conclusie was dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong andere kinderen met een voorsprong om zich heen nodig hebben om gezond te kunnen ontwikkelen. Zo is het idee geboren voor ukIQ. Daaruit is deze cursus voortgekomen.

Opleiding

In 1993 rondde Lilian haar studie Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht af. Ze specialiseerde zich in sociale processen tussen individuen, groepen individuen en landen. Deze studie vereiste een groot analytisch vermogen, een eigenschap die Lilian nu goed toepast in het analyseren van de processen die zich afspelen in en tussen kinderen en ouders, ouders en leerkrachten/scholen en leerlingen en leerkrachten. Lilian is ECHA specialist. Het werk dat Lilian doet ziet zij niet als doel, maar als een middel om de energie die zijzelf in het proces van herkennen, erkennen en oplossingen zoeken heeft gestoken, op een positieve manier aan te wenden om kinderen, ouders en docenten te ondersteunen. Het motto van Lilian is: “Je bent pas een goede begeleider als je jezelf in zo kort mogelijke tijd overbodig maakt”.

Over Claudia Benmesahel-Kruidbos

Ik werk al jaren met (jonge) kinderen en biedt sinds 2016 verrijkingscursussen aan voor het jonge kind. Zowel Peuters als Kleuters.

Als moeder van een inmiddels volwassen zoon met een ruime ontwikkelingsvoorsprong, heb ik ervaren wat het is als je kind met net 7 jaar naar het VO gaat en in een omgeving komt waar hij niet gezien wordt en de door hem afgegeven signalen niet worden opgepakt. Zijn struggeling begon al op de peuterspeelzaal door te krassen i.pv. te tekenen zoals hij thuis deed. De basisschool was, omdat hij in 3 jaar en 5 maanden deze had doorlopen, een ware veldslag waarbij hij emotioneel menig maal is beschadigd.

Vanuit mijn toenmalige functie als Regio coördinator binnen Pharos ben ik al jaren betrokken bij hoogbegaafdheid en alles wat speelt in de HB wereld. Ik heb een praktijk in Zeewolde: De Interactie, waarin ik ruim 25 jaar kennis en ervaring inzet op het gebied van Ontwikkelings-Psychologie. Ik adviseer en begeleid ouders, kinderen en scholen op het gebied van leer-en opvoedondersteuning. Ik ben gecertificeerd IVP/Feuerstein docent en werk met methodiek Mediërend leren en ben bevoegd Dynamic Assessment tester. Ik ben opgeleid door StibCo.

We wensen jullie heel veel succes met de opleiding, maar vooral heel veel succes èn plezier met je eigen ukIQ peutergroep!

Samenwerking

Omdat wij het belangrijk vinden dat baby`s en peuters met een (mogelijke) ontwikkelingsvoorsprong gezien worden werken wij graag samen met anderen die zich ook inzetten voor kinderen.

Werken wij samen met:
https://papilio-trainingen.nl/
www.flowcooperatie.nl
http://www.xl-leren.com/
www.leerdenken.nl

waardoor er in grote delen van Nederland een vergoede zorg kan plaats vinden.