ukIQ voor kindcentra en peuterspeelzalen

Ons ideaal is dat alle professionals die werken met jonge kinderen weten hoe ze kinderen met een voorsprong kunnen herkennen en weten hoe ze bij kunnen dragen aan het gezond opgroeien van deze kinderen. Daarom verzorgen we trainingen voor Kindcentra. Dit programma wijkt af van het programma voor zelfstandigen en gaat nadrukkelijker in op het implementeren en toepassen van het programma op de groep. We sluiten daarbij aan bij de wensen van het kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal. Graag horen we van tevoren welke vragen er leven en waar de pedagogisch medewerkers tegenaan lopen.

Inhoud
Gedurende de opleiding krijgt de medewerker diverse verwerkingsopdrachten als voorbereiding op het begeleiden van snelle peuters in de groep.

De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Signaleren
  • Het Zijnsluik
  • Ouders
  • Invulling programma
  • Mindset
  • Verslaglegging en communicatie
  • Omgeving

Voor wie is deze opleiding?
Iedereen die werkt met peuters waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake kan zijn van een voorsprong. Het is verplicht je voor te bereiden op de cursus door het boek ‘Bijdehante baby’s en pittige peuters’ te lezen.

Deze opleiding kan Incompany gegeven worden.
Voor een prijsopgave neem contact op met ukiq@ukiq.nl

Poster Het Zijnsluik – formaat A1
naar het model van Prof. dr. Tessa Kieboom
Deze poster is een handig middel om hoogbegaafdheid volgens het model van Tessa Kieboom uit te leggen aan kinderen.
€ 14,95 per stuk incl. koker en verzendkosten
€ 19,95 per 3 stuks incl. koker en verzendkosten

Bijdehante baby’s en pittige peuters
Lilian van der Poel
In dit boek wordt op heldere wijze uitgelegd hoe je kunt signaleren of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Daarnaast worden er veel voorbeelden gegeven hoe je deze kinderen kunt begeleiden in hun ontwikkeling zodat ook dit kind gebruik kan maken van zijn mogelijkheden. Het boek kost € 33,42.
Wil je een gesigneerde versie, stuur dan een mail: lilian@ukiq.nl.