ukIQ licentiehouders

Heb je je licentie gehaald? Gefeliciteerd!
Als ukIQ licentiehouder heb je direct toegang tot materialen en ondersteuning bij vragen. In het besloten licentiegedeelte geven we iedere maand nieuwe ukIQ dagdelen vrij zodat de ukIQ specialist zelf nauwelijks tijd kwijt is aan de voorbereiding.

Inhoud Licentie

 1. Begeleiding in het eerste jaar bij het opzetten van uKIQ groep.
 2. Begeleiding in het eerste jaar bij het screenen van de ouders en de kinderen.
 3. Begeleiding in het eerste jaar bij het opzetten en evalueren van de ukIQ dagdelen.
 4. Toegang tot het ukIQ netwerk op Facebook.
 5. Plaatsen van een link op de website, gekoppeld aan de website van de licentiehouder.
 6. Toestemming tot het gebruik van het beeldmerk ‘ukIQ’ zoals in het beeldmerk rechtsboven opgenomen is.
 7. Toegang tot nieuwe materialen voor het opzetten van de ukIQ dagdelen.

De licentie wordt verstrekt zodra o.a.:

 1. Er minimaal 6 van de 7 opleidingsdagdelen zijn gevolgd of er niet meer dan 1 dagdeel is gemist.
 2. Het portfolio, dat op het daardoor aangegeven moment door de cursist is aangeleverd en goedgekeurd.
 3. Alle opdrachten in het porfolio aanwezig zijn en goedgekeurd zijn door de opleiders.
 4. De cursist na een reparatieperiode van maximaal 6 weken de te repareren opdracht(en) alsnog zijn ingeleverd en goedgekeurd.
 5. De cursist de masterproof met goed gevolg heeft afgelegd.
 6. De examenvragen voldoende zijn beoordeeld.

Verlenging van de licentie:

Jaarlijks kan de licentie verlengd worden indien is voldaan aan alle eisen behorend bij de licentie, te weten:

 1. Contributie van de licentie is €125,00 per jaar, te voldoen middels de factuur voor de start van het nieuwe jaar.
 2. Contributie kan alleen worden verhoogd als dit 3 maanden voor verlenging is aangekondigd.
 3. De licentiehouder actief gebruik maakt van de formulieren die ter beschikking gesteld worden door de licentieverstrekker.
 4. De administratie met betrekking tot inschrijving, toelating en verslaglegging gevoerd wordt zoals aangegeven.
 5. Audit op locatie van de ukIQ groep goed bevonden is.

Intrekken van de licentie:

De licentie wordt ingetrokken als:

 1. De licentiehouder zich niet houdt aan de overeenkomst.
 2. De contributie niet tijdig is voldaan zonder opgaaf van reden.
 3. De licentiehouder materialen verspreid zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd. Dit betreft zowel het cursusmateriaal als de materialen voor de ukIQ ochtenden.
 4. De licentiehouder kennis deelt door middel van training of anderszins zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd.