Over ukIQ

In 2014 startte Lilian van der Poel met de voorloper van wat nu de ukIQ groepen zijn. Net geopereerd, nog met krukken, begon ze met 4 peuters met een voorsprong. Dit sloeg zowel bij Lilian als bij de peuters zo goed aan, dat ze in 2017 met de ukIQ groepen en de opleiding. Haar grote droom was een landelijk netwerk creëren voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Inmiddels werken we met meer dan 20 specialisten, die overal in het land één of meer ochtend in de week een ukIQ groep aanbieden. Het werk is niet onopgemerkt gebleven, want op 5 augustus 2023 werd het werk van ukIQ bekroond met de Mensa Publieks Award.  

Lilian van der Poel over haar droom: ‘In 2011, toen ik mijn eindproduct voor Novilo mocht verdedigen, koos ik als onderwerp ‘baby’s en peuters’.

Er waren twee belangrijke redenen om daarvoor te kiezen: ten eerste realiseerde ik me dat er voor basisschoolkinderen al veel hulp was, of onderweg was. De tweede reden lag dit onderwerp heel dicht bij mijn hart: een van mijn eigen kinderen gaf op de peuterspeelzaal heel duidelijk aan het niet naar haar zin te hebben. Dat mondde uit in ernstig  onderpresteren, een proces wat pas na 10 jaar en een heleboel ingrepen is gekanteld. Voor Lilian was dit een duidelijk signaal dat kinderen al zo jong niet meer laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Ook al zijn ze nog maar 3 jaar, ze hebben door dat ze ‘anders’ zijn dan de andere kinderen. En ze hebben hulp nodig om te gaan begrijpen wat er aan de hand is, wie zij zijn en dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. Lilian, zelf jonge moeder, had geen ervaring op het  gebied van ontwikkelingsvoorsprong, wist niet wat ze ermee aan moest en dwong haar kind te blijven gaan. ‘Daar heb ik achteraf flink spijt van gehad. Tegelijk heeft het me geholpen in het vinden van mijn eigen weg: het ondersteunen van bijdehante baby’s, pittige peuters en snelle kleuters.

Lilian vertelt dat ze door de ervaring met haar dochter begreep, pas veel later, toen ze hoorde dat ze een hoog IQ heeft, dat kinderen met een voorsprong het al veel jonger doorhebben dat ze ‘anders’ zijn dan de meeste andere kinderen. Dat ‘anders zijn’ heeft effect op het zelfbeeld, op het zelfvertrouwen en op de sociale ontwikkeling. Lilian: ‘Mijn conclusie was dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong andere kinderen met een voorsprong om zich heen nodig hebben om gezond te kunnen ontwikkelen. Zo is het idee geboren voor ukIQ, zo is deze opleiding ontstaan’.

Opleiding

In 1993 rondde Lilian haar studie Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht af. Ze specialiseerde zich in sociale processen tussen individuen, groepen individuen en landen. Deze studie vereiste een groot analytisch vermogen, een eigenschap die Lilian nu goed toepast in het analyseren van de processen die zich afspelen in en tussen kinderen en ouders, ouders en leerkrachten/scholen en leerlingen en leerkrachten. Lilian is ECHA specialist. Het werk dat Lilian doet ziet zij niet als doel, maar als een middel om de energie die zijzelf in het proces van herkennen, erkennen en oplossingen zoeken heeft gestoken, op een positieve manier aan te wenden om kinderen, ouders en docenten te ondersteunen. Het motto van Lilian is: “Je bent pas een goede begeleider als je jezelf in zo kort mogelijke tijd overbodig maakt”.

Samenwerking

Omdat ik het belangrijk vinden dat baby’s en peuters met een (mogelijke) ontwikkelingsvoorsprong gezien worden werken ik graag samen met anderen die zich ook inzetten voor kinderen.

Ik werk samen met: