Sociaal-emotioneel nog wat jong…

Het is inmiddels bekend dat je niet hoogbegaafd wordt, maar zo bent geboren en dat de omgeving en de kansen die je krijgt van invloed zijn op je ontwikkelingsvermogen. Bij kinderen waarvan voor het vierde jaar bekend is dat zij zich langzamer ontwikkelen, wordt alles uit de kast gehaald om deze achterstand weg te werken. VVE programma’s en speciale peuter- en kleuterklasjes waarbij minder kinderen meer aandacht krijgen.

Vreemd genoeg doen we dit niet bij kinderen waarvan voor hun vierde jaar bekend is dat zij:

👶 als baby hun hoofd snel opheffen, veel huilen, weinig slapen, alert zijn;

👦 als peuter vaak niet kruipen, vroeg lopen/staan of juist laat zijn hiermee, een grote woordenschat hebben, veel en vaak “waarom” vragen of ongewoon lang kunnen concentreren;

🧑 als kleuter niet meer naar school willen, ineens weer in bed plassen, woedeaanvallen hebben, vage klachten hebben zoals hoofd- en buikpijn, het stempel vervelend kind krijgen.

Als ouder zie je je vrolijke nieuwsgierige kind, langzaam veranderen in een stil teruggetrokken, boos en bijna onhandelbaar kind. Regelmatig sta je bij de juf en geef je aan dat het niet goed gaat. Als antwoord krijg je vaak dat je kind sociaal-emotioneel nog wat jong is en nog even moet kleuteren of met anderen moet leren spelen.

Even voor de duidelijkheid: sociaal is hoe jij omgaat met anderen en emotioneel is hoe jij omgaat met zaken die jou gebeuren. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Ik ken hele sociale mensen, die emotioneel in de knoop zitten en bij de psycholoog lopen en ik ken emotioneel stabiele mensen die sociaal gezien in de categorie “hork” vallen. Dit geld precies zo voor kinderen: sociaal is hoe ze met elkaar omgaan en emotioneel is hoe ze dingen die hen gebeuren beleven en verwerken. Je mag ze niet aan elkaar zien. Jammergenoeg worden deze twee begrippen in het onderwijs wel aan elkaar geplakt.

Hoe komt het dat kinderen met een duidelijk zichtbare voorsprong zo snel dit etiket krijgen? Om sociale vaardigheden te kunnen ontwikkelen moet je wel in een sociale adequate omgeving zitten, zeg maar een koe tussen de koeien en niet tussen de schapen. Wat betreft de emotionele ontwikkeling, het is zo riskant om op basis van je eigen waarde een ander hierover te beoordelen. Toch is dit wat vaak gebeurt en mogen deze kinderen een jaar extra kleuteren of nog maar niet naar groep 3 want hij/zij speelt nog zo leuk in de poppenhoek.

De schade die hiermee wordt aangericht is zo groot dat veel kinderen de Plusklas met de IQ test van 130 of hoger en de goede A cito scores in groep 5 niet meer halen. Dit noemen we onderpresteren en is schadelijk voor elk kind. Kinderen die als baby, peuter, kleuter sneller zijn, verdienen onze volle aandacht en zorg!